Kezdőlap

A házasság társadalmunk egyik alappillére. A házasság megkötése, annak fennállása alatti szabélyok jórészt erkölcsi szabályok, amelyek jogi szabályokban is megjelennek. A házasságkötéshez kapcsolódó szabályok egyrészt biztosítják a nyilvánosságot, illetve a várakozási időn keresztül a szándék komolyságát is.

A házasság alatti együttélésre már sokkal kevesebb szabály vonatkozik, ez jórészt a hátastársak magánügyét képezi. A házasság alatti és esetleges megszűnése utáni névviselés szabályai viszonylag tág teret engednek a házastársaknak. A házasság vagyoni kérdései azonban sok esetben problematikusak, így ez lényegesen jobban szabályozott. A házastársaknak a jogszabályok megengedik, hogy házassági szerződést kössenek saját belátásuk szerint. A házasság megszűnésének is meghatározott szabályok szerint kell történnie.